Přeskočit na hlavní obsahPřeskočit na vyhledáváníPřeskočit na menu


Vložit inzerát zdarma


Možnost registrace

Moje inzerátyPodmínky využívání služeb na serveru Domovinzerce.cz

 1. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů ani jakým způsobem server využívají.
 2. Provozovatel neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly z důsledků nemožnosti využívání služeb domovinzerce.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto společností.
 3. Provozovatel neodpovídá za inzerované zboží, služby ani jiný majetek soukromých a právnických osob.
 4. Provozovatel má právo provádět změny, nezveřejňovat a odstraňovat inzeráty, pokud budou v rozporu s obchodními podmínkami serveru domovinzerce.cz nebo platnými zákony České republiky.
 5. Majitel a provozovatel serveru domovinzerce.cz, společnost Zemědělská kancelář s.r.o.., se sídlem Svinošice 114, 679 22 Lipůvka, IČ : 29313007, zapsaná v OR vedeným u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 73633 ( dále jako společnost) se při nakládání s osobními údaji řídí následujícími zásadami.

  Tyto zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky www.domovinzerce.cz (dále jako server), a to bez ohledu na to, jestli jsou ve smluvním vztahu se společností či nikoliv (dále jako uživatelé).

  Osobními údaji se v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně údajů (dále jen GDPR) rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě. V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby ( dále jen osobní údaj).

  Užíváním serveru domovinzerce.cz berete na vědomí tyto zásady a výslovně udělujete souhlas s jejich uplatněním.

  Za účelem poskytování služeb, zajišťování bezpečnosti služeb, správy uživatelských účtů, provádění analýz a měření, provozování reklamních systémů a zajišťování dalších oprávněných zájmů společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém ji uživatelé sami poskytnou při využívaní služeb serveru. Společnost zpracovává osobní údaje pouze v míře nezbytné pro účel zpracování.

  Společnost osobní údaje uchovává po dobu využívání služeb serveru, nestanoví-li obecně závazný právní předpis delší dobu.

  Jako uživatelé máte práva, která pro Vás z výše uvedených právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit.

 6. Na serveru domovinzerce.cz je zakázáno:
  • inzerovat zboží a služby erotického charakteru
  • inzerovat napodobeniny, padělky a kopie
  • inzerovat oddlužení, hypotéky a úvěry, s vyjimkou topovaných inzerátů
  • inzerovat opakovaně stejné zboží a služby
  • vkládat nadbytečné znaky do textu inzerátu
  • vkládat inzeráty strojově přeložených do češtiny
  • vkládat nesmyslné inzeráty
 7. Váš inzerát bude bezplatně zveřejněn 6 měsíců, po této době bude automaticky vymazán.
 8. Součástí podmínek serveru domovinzerce.cz jsou Všeobecná pravidla soutěží